Általános Szerződési Feltételek
Név: PANNONFLEXO PACKAGING Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: PANNONFLEXO PACKAGING Kft.
Székhely: 7622 Pécs, Verseny utca 17.
Cégjegyzékszám: 02 09 076087
Adószám: 22782575202
Telefon/Fax: +36 72 325 346

Megrendelés, vásárlás

0. Vásárlásra kizárólag a PANNONFLEXO PACKAGING Kft. által regisztrált felhasználók jogosultak, amennyiben ezen szolgáltatásunkat kívánja igénybe venni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot megadott elérhetőségeink valamelyikén!
1. Válassza ki a terméket, majd írja be azt a mennyiséget, amennyit szeretne belőle venni. Miután beírta kattintson a „kosárba rak” gombra.
2. Ha másik terméknél szeretné folytatni a vasarlast, akkor kattintson a vízszintes menüben a „termékek” -re és ismételje meg a lépeseket az 1. lépéstől.
3. Ha szeretne befejezni a vásárlást, akkor kattintson a „tovább” gombra. Töltse ki értelemszerűen az adatlapo(ka)t.
4. Kattintson a „megrendelés véglegesítése” gombra.

Fizetési feltételek

Az áru átvételekor készpénzben vagy szerződés szerint.

Szállítási feltételek

1. Vásárlás után egy munkanapon belül megkeresi munkatársunk telefonon (ha megadta a telefonszámát a saját adatainál) vagy e-mailben, hogy egyeztessen Önnel a kiszállítás időpontjáról.
2. Kiszállítás viszonteladónk, futárszolgálat által:
Megrendelését azonnal továbbítjuk illetékes viszonteladó vagy futár partnerünk felé, a szállítás időpontjáról és a közreműködő partnerünk elérhetőségéről tájékoztatjuk Önt.

Elállási jog

A webáruházunkban leadott rendelés az elektronikusan megküldött rendelés-visszaigazolással együtt a Ptk. szerint távollevők között kötött adásvételnek minősül.
A fogyasztó es a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozásának értelmében a vevő a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó e jogát nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés eseten a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő a termek adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a termeket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kivan, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címre: 7622 Pécs, Verseny utca 17.
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A PANNONFLEXO PACKAGING Kft. a vevő által kifizetett vételár összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és a termék visszaküldését követő harminc napon belül visszateríti. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, ezen felül egyéb költség nem terheli, azonban kötelezhető a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítésére. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ha a termékről felbontás után, a szállító jelenlétében kiderül, hogy bizonyíthatóan sérült, és ennek keletkezése az áru átvételét megelőzően történt, a termékre cserelehetőséget biztosítunk. A termék sérülését a szállítóval felvetetett jegyzőkönyvvel lehet igazolni.
Az elállási jog gyakorlása nem terjed ki higiéniai termékekre, amennyiben már kibontásra került a termék.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszaterítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszaterítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ön köteles számunkra a termeket indokolatlan kesedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a termeket.

A termek visszaküldésének közvetlen költséget Ön viseli.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék eseten töltse ki es juttassa vissza)

Címzett: PANNONFLEXO PACKAGING Kft.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termek/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat eseten)
Kelt